Main page / Aktuální informace studijního oddělení AF MENDELU na měsíc červenec a srpen 2018

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Aktuální informace studijního oddělení AF MENDELU na měsíc červenec a srpen 2018

na měsíc ČERVENEC a SRPEN 2018

 

Výjimky, event. žádost o další zapsání předmětu

 

- Pokud student nesplní podruhé zapsaný předmět v letním semestru, MUSÍ si podat žádost o zrušení druhého zápisu tohoto předmětu (a umožnění třetího zápisu) do 13. 7. 2018 tj. již před zahájením zimního semestru.

 

- Pokud student nesplní stanovený počet kreditů, podá do 13. 7. 2018 oznámení o ukončení studia. V odůvodněných a doložitelných případech (zejména vážné zdravotní důvody) může student do 13. 7. 2018 podat žádost o výjimku pro nedostatečný počet kreditů pro postup do dalšího semestru.

 

-  Žádosti odevzdejte podepsané v písemné podobě na studijní oddělení (popř. zašlete poštou) nejpozději do 13. 7. 2018. Do žádosti dopište počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva studované semestry.

 

-  Formulář obecné žádosti je ke stažení v osobní administrativě každého studenta na https://is.mendelu.cz/auth/student/tisk_zadosti.pl.

 

-  Jestliže nebude žádost podána do uvedeného termínu v písemné podobě na studijním oddělení AF, bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu nebudou projednávány. Žádosti nelze zasílat elektronicky, nutno podat v písemné podobě a podepsané.

 

-  Žádosti vhazujte do schránky u dveří Ing. Ivety Schönové.

 

Omezen provoz studijního oddělení

 

Upozorňujeme studenty, že v době od 2. 7. – 12. 7. 2018 bude z důvodu promocí absolventů Bc. studia a zápisů uchazečů přijatých do 1. ročníku omezen provoz studijního oddělení. Podrobné informace naleznete na http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium/aktuality.

 

Další aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webu fakulty a na vývěsce studijního oddělení.

 

 

V Brně dne: 28. 6. 2018

Zapsala: Ing. Simona Viktorinová

Documents
Aktuální informace studijního oddělení AF MENDELU na měsíc červenec a srpen 2018   DOC

Gallery


Google+