Main page / Termíny nácviků na promoci a promocí pro obory Bc. studia AF MENDELU – Technologie potravin, Zootechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Všeobecné zemědělství, Odpadové hospodářství

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Termíny nácviků na promoci a promocí pro obory Bc. studia AF MENDELU – Technologie potravin, Zootechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Všeobecné zemědělství, Odpadové hospodářství

 Informace k nácvikům a promocím pro absolventy Bc. studia AF MENDELU oborů Technologie potravin, Zootechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Všeobecné zemědělství, Odpadové hospodářství

 

1.  Nácvik na slavnostní předání diplomu (promoci) bude dne 21. 6. 2018 dle rozpisu.

Nácvik je povinný, pokud se nezúčastníte nácviku, nemůžete se zúčastnit slavnostního předání diplomu! K nácviku si s sebou přineste doklad o zaplacení správního poplatku 350,- Kč v papírové podobě. Studenti, kteří se nezúčastní nácviku a promoce, správní poplatek neplatí.

 

  800 hod.       - Zootechnika 1. část (B - Ř)

                                                          

  930 hod.       - Zootechnika 2. část (S - Ž) + Molekulární biologie a biotechnologie

 

1100 hod.       - Všeobecné zemědělství P + K

 

1300 hod.       - Technologie potravin 1. část (B - N)

 

1430 hod.       - Technologie potravin 2. část (O - Z) + Odpadové hospodářství P + K           

 

 

2. Vyřízení administrativních záležitostí - ihned po nácviku. Studenti, kteří nepokračují v NMgr. studiu odevzdají potvrzení z knihovny školy o vrácení knih, které obdrží v informačním centru. Obdrží rovněž potvrzení o ukončení studia.

 

 

3. Slavnostní předání diplomů absolventům Bc. studia 2. 7. 2018 v Aule       

 

 

 900 hod.        - Zootechnika 1. část (B - Ř)

                                                          

1100 hod.       - Zootechnika 2. část (S - Ž) + Molekulární biologie a biotechnologie

 

1300 hod.       - Všeobecné zemědělství P + K            

 

 

 

Slavnostní předání diplomů absolventům Bc. studia 3. 7. 2018 v Aule

 

 

  900 hod.       - Technologie potravin 1. část (B - N)

                                   

1100 hod.       - Technologie potravin 2. část (O - Z) + Odpadové hospodářství P + K

 

 

 

 V Brně 12. 6. 2018

Documents
Informace k nácvikům a promocím pro absolventy Bc. studia AF pro ak. rok 2017/2018 – obory – Technologie potravin, Zootechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Všeobecné zemědělství, Odpadové hospodářství   RTF

Gallery


Google+