Main page / Termíny nácviků na promoci a promocí pro obory Bc. studia AF MENDELU – Agroekologie, Agrobyznys, Provoz techniky, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Rostlinolékařství, Fytotechnika

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Termíny nácviků na promoci a promocí pro obory Bc. studia AF MENDELU – Agroekologie, Agrobyznys, Provoz techniky, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Rostlinolékařství, Fytotechnika

 Informace k nácvikům a promocím pro absolventy Bc. studia AF MENDELU oborů Agroekologie, Agrobyznys, Provoz techniky, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Rostlinolékařství, Fytotechnika

 

 

1.  Nácvik na slavnostní předání diplomu (promoci) bude dne 22. 6. 2018 dle rozpisu.

Nácvik je povinný, pokud se nezúčastníte nácviku, nemůžete se zúčastnit slavnostního předání diplomu! K nácviku si s sebou přineste písemný doklad o zaplacení správního poplatku 350,- Kč. Studenti, kteří se nezúčastní nácviku na promoce, správní poplatek neplatí.

 

 

8.30  hod.       - Agrobyznys                                                                    

                                   

9.30 hod.        - Agrobyznys + Provoz techniky

 

10.30hod.       - Agroekologie + Pozemkové úpravy a ochrana půdy

 

13.00 hod.      -  Rostlinolékařství + Fytotechnika

 

 

2. Vyřízení administrativních záležitostí  - ihned po provedení nácviku.

Studenti, kteří nepokračují v NMgr. studiu odevzdají potvrzení z knihovny školy o vrácení knih, které obdrží v informačním centru. Obdrží rovněž potvrzení o ukončení studia.

 

 

 

3. Slavnostní předání diplomů absolventům Bc. studia 3. 7. 2018 v Aule.

 

13.00 hod.      - Rostlinolékařství + Fytotechnika

 

 

 

Slavnostní předání diplomů absolventů Bc. studia 4. 7. 2018 v Aule.

 

9.00 hod.        - Agrobyznys

 

11.00 hod.      - Agrobyznys + Provoz techniky

           

13.00 hod.      - Agroekologie + Pozemkové úpravy a ochrana půdy

 

 

 

 

V Brně dne 12. 6. 2018

Documents
Informace k nácvikům a promocím pro absolventy Bc. studia AF pro ak. rok 2017/2018 – obory Agroekologie, Agrobyznys, Provoz techniky, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Rostlinolékařství, Fytotechnika    RTF

Gallery


Google+