Main page / Výběrové řízení na ERASMUS+ 2017/2018

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Výběrové řízení na ERASMUS+ 2017/2018

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty  na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na  praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.   

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12. - 16. února 2018  pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test  z angličtiny, na který se můžete přihlásit  a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 19. - 23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na :  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                                        http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

 

International Relations Office MENDELU  announces the 1st call  for applications for Erasmus+ Study Period  2018/19  (June 1st till  September 30th) and 2nd call for Erasmus+ Traineeships  2017/2018 (March 17th 2018 till September 15th 2018).  We financially support the whole lenght of the traineeship period in this call  unlike the standard traineeships periods financed just for 2 months.

The call for applications is opened from January 3rd till February 5th, 2018.  During  the term Februray 12th – 16th we organize a week-intensive preparatory course for written part of the English exam. You can apply and inform at  int.rec@mendelu.cz. The written language exam will take place in the week of 19th February till 23rd February 2018.   

Selection results will be published on March 16th, 2018.    

 

Note well!!! A Letter of Acceptance issued by the relevant Traineeship Provider is now a compulsory annex to the Application form as well as a motivation letter where you describe type of work you will carry out during your traineeship. The template of the Letter of Acceptance as well as the application form can be downloaded at our webpage here:

http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

 

Gallery


Google+