Main page / Výsledek voleb kandidáta na funkci děkana AF MENDELU - 2018-2022

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Výsledek voleb kandidáta na funkci děkana AF MENDELU - 2018-2022

Výsledky volby kandidáta na funkci děkana Agronomické fakulty.

Dne 4. 12. 2017 se uskutečnila volba kandidáta na funkci děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

pro funkční období 1.2.2018-31.1.2022.

.

Již v prvním kole byl zvolen doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., který získal 19 hlasů.

Prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. získala 1 hlas, 1 hlas byl neplatný.

.

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.                                                 prof. Dr. Ing. Jan Mareš

předseda volební komise                                                            předseda AS AF MENDELU

Gallery


Google+