Main page / Kandidátní listina pro volbu děkana Agronomické fakulty

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Kandidátní listina pro volbu děkana Agronomické fakulty

Kandidátní listina pro volbu děkana Agronomické fakulty pro roky 2018-2022

.

V souladu s ustanovením platného Jednacího řádu akademického senátu AF MENDELU byli předsedou AS AF

osloveni akademičtí pracovníci, které volební komise na základě výsledků návrhového kola umístila

na kandidátní listinu dne 3. 11. 2017. 

Z oslovených kandidátů souhlasili se svou kandidaturou:

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Oba kandidáti byli požádání o písemné zpracování svých vizí a cílů pro výkon funkce děkana fakulty a o vystoupení na veřejném zasedání senátu fakulty. 

Uvedený materiál bude v souladu s jednacím řádem AS AF zveřejněn minimálně tři pracovní dny před veřejným vstoupením plánovaným na pondělí 4. 12. 2017 od 13 h.

Volba kandidáta na děkana AF proběhne v návaznosti na veřejné vystoupení dne 4. 12. 2017 tajným hlasováním členů akademického senátu naší fakulty.

V Brně dne 15. 11. 2017 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

předseda AS AF

Gallery


Google+