Main page / NÁVRHOVÉ KOLO VOLEB REKTORA

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:NÁVRHOVÉ KOLO VOLEB REKTORA

Podrobný harmonogram voleb + organizační pokyny

 Vážení členové akademické obce Mendelovy univerzity v Brně,

na zasedání volební komise dne 8. června 2017 byl schválen následující harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022:

  • 2.–6. 10. 2017                   Návrhové kolo voleb na fakultách a vysokoškolském ústavu.
  • do 7. 10. 2017                   Zveřejnění výsledků návrhového kola.
  • 10. 10. 2017 23:59 hod.  Termín pro předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi.
  • 11. 10. 2017                       Zveřejnění kandidátky.
  • 13. 10. 2017 12:00 hod.  Termín pro odevzdání tezí, ve kterých kandidáti představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora.
  • 13. 10. 2017                       Zveřejnění tezí kandidátů.
  • 18. 10. 2017 12:30 hod.   Představení kandidátů a následná volba kandidáta na funkci rektora.

Více ZDE:

http://ipm.mendelu.cz/volba-rektora/28922-harmonogram-a-pokyny

Gallery


Google+