Main page / Termíny zápisů uchazečů PŘIJATÝCH PO ODVOLÁNÍ do Bc. studia na AF MENDELU

INFORMAČNÍ PORTÁL AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook   where to find us
   map of the MENDELU campus
   site map and searching

Oznámení

.:Termíny zápisů uchazečů PŘIJATÝCH PO ODVOLÁNÍ do Bc. studia na AF MENDELU

Termíny zápisů uchazečů PŘIJATÝCH PO ODVOLÁNÍ 
do Bc. studia  na AF MENDELU
pro ak. rok 2017/2018
Uchazečům přijatým po odvolání do bakalářského studia  na Agronomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně
bude doporučeně do vlastních rukou  zasláno Rozhodnutí o přijetí s pozvánkou k zápisu. 
Pozn.: V případě, že se pod rodným číslem uchazeče na http://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl
změní výsledek rozhodnutí na PŘIJAT PO ODVOLÁNÍ, bude Vám do vlastních rukou zasláno Rozhodnutí o přijetí
s pozvánkou k zápisu. V případě, že děkan žádosti nevyhověl, výsledek rozhodnutí zůstává nezměněn.
Datum Čas  Místnost Obor Studijní referentka
Út  5.9.2017  9,00 hod. C 02 Obory Bc studia dle pozvánky Ing. Schönová
Út  6.9.2017  9,00 hod. C 02 Obory Bc studia dle pozvánky Ing. Schönová
Út  6.9.2017  9,00 hod. C 01 Obory Bc studia dle pozvánky p. Krejčí
  Vaše osobní účast na zápisu je  nutná !
(zápis, fotografování, zápis na koleje - podrobné informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu)
Kontakt na studijní referentky:
Ing. Schönová, tel.: 545 133 003, e-mail: schon@mendelu.cz
p. Krejčí, tel.: 545 133 004, e-mail: krejci@mendelu.cz

Gallery


Google+