Main page / International Cooperation / Information for Staff (in Czech)

Information for Staff (in Czech)

Formulář HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Další možnost financování zahraničních cest - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MŠMT.

______________________________________________________________________________________________

Zahraniční agenda týkající se akademických pracovníků je převážně v režii Zahraničního oddělení rektorátu MENDELU.

Univerzity, s nimiž máme smlouvu na nový program ERASMUS+ najdete na stránkách pro studenty


Zahraniční hosté na ústavech

Pokud je na ústavu přijata zahraniční návštěva na vícedenní pobyt, vyplňte prosímtento formulář pro zapsání osoby do přijíždějících osob. Děkujeme.


Bilaterální dohody se zahraničními subjekty

Bilaterální smlouvy jsou podepisovány vždy za celou univerzitu a jménem rektora. Odkazy na partnerské univerzity v rámci programů Erasmus a CEEPUS naleznete v následujících odstavcích. Seznam ostatních bilaterálních dohod, ve kterých je zainteresována Agronomická fakulta, naleznete v sekci Bilaterální dohody. Všechny zahraniční dohody MENDELU jsou registrovány v UIS zde.


Program Erasmus+

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

Další informace:

Program CEEPUS

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Agronomická fakulta je zapojena do třech sítí. Jejich seznam naleznete v sekci určené pro studenty, kde jsou uvedeny seznamy zapojených institucí a také možnosti případné učitelské mobility.

Další informace:


Google+