Main page / International Cooperation / Information for Students (in Czech) / ERASMUS+

ERASMUS+

Je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení. Obsazenost zahraničních univerzit naleznete zde. 

Všechny informace týkající se výjezdu hledejte primárně na stránkách univerzity. Tyto stránky pouze doplňují informace specifické pro studenty AF.

NOVĚ: Prezentace Jak vyplňovat Learning Agreement pro studenty AF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIJNÍ POBYTY

STÁŽE

FORMULÁŘE

DOTAZY

EURAMA

Užitečné prezentace a odkazy pro studenty:

CHCETE DOSTAT GRANT NA STUDIUM NEBO STÁŽ V ZAHRANIČÍ?

Na Erasmus můžete vyjet na základě VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, které se obvykle koná na studijní pobyty dvakrát ročně (přibližně leden a září) a na stáže třikrát (navíc je dubnový termín).

Na SP se přihlašujete přes portál studenta a přihláška jde přes UIS, na stáže je přihláška papírová. Nezapomínejte ani na přílohy k přihlášce.

STUDIJNÍ POBYTY

Všeobecné informace naleznete na nových stránkách MENDELU k programu ERASMUS+, kde si můžete stáhnout i nejnovější verzi studijní smlouvy - Learning Agreement.

KAM MŮŽETE VYJET NA STUDIJNÍ POBYT

Na studijní pobyt můžete vyjet na univerzitu, s níž má Agronomická fakulta meziinstitucionální smlouvu.

Seznam univerzit se stupněm studia, případně označením oborů, z nichž studenti již na Erasmus vyjeli, naleznete ZDE. Sloupec vpravo je orientační - studenti těchto oborů již na této univerzitě studovali. Pokud u univerzity není uveden obor, v posledních třech letech zde nikdo z  AF nebyl.

Na webových stránkách zahraniční univerzity si také zjistěte, zda nepožadují v první fázi také vyplnění přihlášky k ubytování či jiných dokumentů.

 • Při výběru univerzity oceníte zkušenosti studentů, kteří byli na dané univerzitě před Vámi. Hledat můžete jak v celostátní databázi, nebo se podívat na zprávy studentů MENDELU.
 • Vybírejte také podle jazyka, v němž budete studovat. I ve Španělsku (např. Lleida) nebo ve Francii (ISA Lille) je možné najít výuku v angličtině. V holandském Wageningenu vyžadují mezinárodní certifikát předem!
 • Pročtěte si stránky vybraných univerzit a hledejte informace o předmětech, které zde můžete studovat. Pokud naleznete slušné množství předmětů ve Vašem oboru, není důvod váhat. V ideálním případě najdete takové předměty, které bude Vás příslušný proděkan schopen uznat za některé P nebo PV z Vašeho studijního plánu.
 • Na co si dát pozor - některé univerzity přijímají studenty jen na jednu fakultu a z té jediné si mohou zapisovat předměty. Jiné (např. SLU, Švédsko) mají prerekvizity v podobě množství získaných kreditů v dané odborné oblasti.
 • Zkontrolujte si i akademický rok, který se může v délce od našeho lišit. Na některých univerzitách (především Francie) se v LS realizuje povinná praxe, Váš studijní pobyt by se tím pádem zkrátil!
 • Přečtěte si zprávy absolventů studia na Vámi vybraných univerzitách, a to jak v UIS, tak i v databázi NAEP, kde najdete i zprávy studentů jiných univerzity, než je MENDELU.

LEARNING AGREEMENT

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES vyplňujte podle prezentace v linku výše.

Zde najdete několik důležitých informací specifických pro AF:

 1. doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. v případě studentů bakalářského a magisterského stupně u oborů: Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy, Provoz techniky, Rostlinolékařství a Agrobyznys;
 2. prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. v případě studentů bakalářského a navazujícího stupně u oborů: Biotechnologie rostlin, Molekulární biologie a biotechnologie, Fytotechnika, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství a Zootechnika.
 3. doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. v případě doktorských studijních pobytů.
 • "Contact person" je Bc. Alena Hooperová

 • "Departmental Coordinator" je Ing. Daniel Falta, Ph.D.

 • Nezapomeňte vyplnit i TABLE B, kde uvedete předměty AF, za které chcete předměty v zahraničí uznat, a dodejte sylaby předmětů, které budete v zahraničí studovat, aby bylo možné posoudit jejich kompatibilitu. V případě, že nelze uznat za český předmět, uvedete český překlad předmětu, který bude hodnocen jako volitelný. 
 • Pod tabulkou A je řádek, kde vkládáte link na katalog předmětů přijímací univerzity - nezapomínejte doplnit!
 • Nezapomeňte vyplnit JAZYK a jeho úroveň.
 • Na zahraniční univerzitě si odborné (ne jazyk) předměty, abyste domů přivezlu alespoň 18 kreditů (doporučujeme vzít si předměty za 25 ECTS jako rezervu). Vše vám bude uznáno jako uznané P a PV předměty nebo především jako volitelné předměty.
 • Studijní smlouvu prosím dodávejte referátu zahraniční oddělení fakulty i elektronicky, aby bylo možné udělat úpravy, především v uznávaných předmětech.

STÁŽE

AKTUALITA: Na stránkách MENDELU  je ke stažení prezentace, která vás provede přípravou stáže.

V rámci programu Erasmus+ existuje také možnost strávit v zahraničí semestr nebo dva na pracovní stáži. Student si sám musí vyhledat zahraniční firmu a vyjednat si s ní své pracovní zařazení. Výběrové řízení -  probíhá v "papírové podobě", tzn stáhnete si přihlášku, vyplníte a s přílohami donesete. Ke stážím se nepřihlašujete prosttřednictvím UIS.

Zahraniční pracovní stáž bude povolena pouze v případě, že zaměstnání bude vykonáváno v oboru příbuzném se studijním oborem studenta na AF. Vyplněnou vytisknete a přinesete na Zahraniční oddělení fakulty (budova C, přízemí vpravo - Alena Hooperová).

Název stáže bude uveden na Diploma Supplementu.

Při hledání pracovní stáže vám určitě budou nápomocny závěrečné zprávy studentů: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/


"Responsible person" u stáží je  Ing. Daniel Falta, Ph.D. 
 • Zprostředkovatelská agentura zajištující pracovní stáže ve Velké Británii: http://www.almondvoclink.co.uk/
 • Zprostředkovatelská agentura zajištující pracovní stáže v Irsku: http://whiteinireland.com/
 • Pokud zvolíte zprostředkovatelskou agenturu, počítejte s možností platby poplatku, který může být vyšší než grant.
 • Finsko - Oulu University: http://www.oulugogo.fi/?osio=students&alaosio=placement
 • Nové nabídky v sekci "Partner Search" na  webových stránkách www.stazujeme.cz

 • mimoevropské: Pracovní stáže v USA:  http://www.ohioprogram.org/ , http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/staz_ostatni/usa

  Pro studenty AF, kteří absolvují zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, platí:
 • Studenti jsou oproštěni od povinnosti stanovené článkem 11, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu, tedy povinnosti získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry pro postup do dalšího semestru (v případě stáže vykonané v oboru příbuzném s oborem studia).
 • Studentům bude uznána povinná praxe dle jejich studijního plánu.
 • Účast na stáži bude na Diploma Supplement.

FORMULÁŘE

NÁVRH NA VYSLÁNÍ

Návrhy na vyslání vyplňujete podle instrukcí. Návrh vyplňujete pro účely pojištění, proto v něm uvádíte data tak, abyste byli pojišteni na obě cesty a celou dobu pobytu. V případě prodloužení pobytu je nutné návrh změnit.

Informace k pojištění.

Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí

Žádost o uznání pracovní stáže v zahraničí

DOTAZY - FAQ

 1. Právě jsem nastoupil do navazujícího magisterského oboru, mohu si podat přihlášku do VŘ už nyní, nebo platí že v 1. ročníků ještě jet nemohu? Přihlášku si v 1. ročníku NM studia podat můžete!
 2. Musím dodávat learning agreement a jeho changes v originále? Ne, nemusíte, stačí výměna naskenovaných, v nejlepším případě barevných kopií. Jediný doklad, který musí být originál, je Confirmation of Study Period.
 3. Mám si uznané předměty zapsat do indexu? Ano, předměty, které Vám proděkan uzná coby POVINNÉ nebo POVINNĚ VOLITELNÉ, si zapiště do indexu a nechte potvrdit na studijním oddělení.

Veškeré dotazy ohledně studia můžete směrovat na referentku zahraničních studií AF:  hooperov@mendelu.cz.

UBYTOVÁNÍ

Zajímavé informace můžete zjistit i pomocí stránek ERASMATE.

BUDDY SYSTEM

Všechny potřebné informace najdete na: http://iscmendelu.cz/

Nezapomeňte sledovat aktuality na stránkách zahraničního oddělení AF na FACEBOOKu.


Google+