Main page / International Cooperation / Scholarships

Stipendia

V této sekci bychom vás rádi informovali o možnostech, které máte, chcete-li získat stipendium pro studium v zahraničí. Nabídneme zde přehled institucí, které vám pomohou vycestovat do zahraničí, pokud vám nevyhovují zavedené programy - jako je např. LLP/Erasmus - a raději byste vycestovali jako Free-movers.

Informace o organizacích a agenturách nabízejících stipendia do zahraničí však nemusí být  užitečné pouze pro studenty bakalářského či magisterského stupně. Nabídky organizací mohou využít také doktorandi i "postdoc" pracovníci.


Akademická informační agentura

Akademická informační agentura je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. AIA shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zajišťuje realizaci výběrových řízení na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i mimo jejich rámec, poskytuje poradenský servis ke stipendiím a vyvíjí další činnost spojenou s mezinárodní mobilitou.


Česko-německý fond budoucnosti

Cílem Česko-německého fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. Na základě svých stanov podporuje projekty, které se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii.


Education UK

Portál Education UK je zdrojem informací o studiu ve Velké Británii. Vyhledávat můžete podle předmětu, místa, úrovně nebo typu studia. Naleznete zde také brožuru věnovanou možnostem stipendijních pobytů na britských univerzitách.


Fulbrightovo stipendium do USA

Stipendium pro (post)graduální studium

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA. (Specifika amerického vysokoškolského systému: http://www.fulbright.cz/studium-v-usa).

Cílem pobytu může být absolvování celého studijního programu a ziskání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Zájemce může rovněž zvolit kategorii "visiting research student" určenou pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci.

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education (IIE) (http://www.iie.org/fulbright).

Obsah grantu

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Stipendium není určeno pro rodinné příslušníky.

Požadavky

  • Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek.
    Výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia.
  • Složení jazykového testu TOEFL (http://www.fulbright.cz/toefl
  • Složení zkoušky GRE General Test (http://www.fulbright.cz/gre). Minimální skóre u GRE není stanoveno. Tento test se nevyžaduje u kategore "visiting research" a pro studium právnických programů např. LLM.
  • U kategorie "visiting research" uchazeč musí mít rovněž pozvání americké strany vyjadřující ochotu studenta přijmout. U ostatních kategorií navázání předchozího kontaktu s univerzitou není podmínkou, ale doporučuje se z praktických důvodů.
  • Přednost mají ti uchazeči, kteří ve Spojených státech ještě na úrovni vysoké školy nestudovali nebo dlouhodobě nežili. Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte poradenské centrum Fulbrightovy komise (http://www.fulbright.cz/kontakty), kde vám poradí další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo standardní programy komise.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium existuje v elektronické formě a je třeba ji podat online. Na stránce http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html vyberte odkaz "Online Fulbright Student Application a vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později.

Další informace


Stipendijní fond Renesance

Komunitní nadace Euroregionu Labe uděluje stipendia určená pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí

O nadační příspěvek se mohou ucházet nadaní mladí lidé, kteří mají zájem studovat v zahraničí:

  • střední školu;
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • i v rámci výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další).

Bližší informace: http://komunitninadace.cz


Google+