Main page / Current Students / Study News / Aktuální informace studijního oddělení na měsíc září a říjen 2018

Study News - All Types of Study

.:Aktuální informace studijního oddělení na měsíc září a říjen 2018

 

Aktuální informace studijního oddělení Agronomické fakulty

na měsíc září a říjen 2018

 

Index - na základě zápisu č. 6 ze zasedání Rozšířeného kolegia děkana Agronomické fakulty konaného dne 13. 7. 2018 je ukončeno používání (a tedy i vydávání) papírových indexů od akademického roku 2018/2019, tj. od 1. 9. 2018. Evidence studia, zápisy do semestrů a výsledky zápočtů a zkoušek budou zajišťovány pouze prostřednictvím UIS, což má oporu ve Studijním a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

 

E-zápis v UIS je nutno provést v termínech 7. 9. – 16. 9. 2018 (čas bude upřesněn v UIS). Případné změny po zápisech u již zapsaných předmětů v UIS končí 30. 9. 2018.

Provedení e-zápisu v uvedeném týdnu je povinné. Pokud si student zápis neprovede, jeho studium bude navrženo k ukončení.

 

Žádost o konzultační formu výuky daného předmětu v následujícím semestru - studenti se budou prostřednictvím aplikace v UIS obracet na garanta daného předmětu nejpozději v zápisovém týdnu. Žádost o vypsání konzultační formy výuky pak musí garant předmětu poslat e-mailem systémovému integrátorovi fakulty Ing. Karhánkovi do 14. 9. 2018.

 

Úřední hodiny na studijním oddělení budou od 10. 9. - 27. 9. 2018, Po – Čt 9.00 - 12.00 hod., odpolední úřední hodiny v úterý se ruší.

 

Potvrzení o studiu bude po zápisu do vyššího ročníku do 27. 9. 2018 vydáváno bezplatně.

 

Rozvrhovaná výuka prezenční formy studia bude zahájena od 24. 9. 2018, kombinované formy studia od 21. 9. 2018.

 

Změna prodeje prodlužovacích známek na ISIC. Prodlužovací známka nebude hrazena hotově na studijním oddělení, ale přes aplikaci v UIS platbou převodem z účtu nebo přes platební bránu, částka je 250 Kč. Aplikace se připravuje, bude upřesněno.

 

Vyzvednutí prodlužovací známky bude možné až po potvrzení přijetí platby v UIS v pracovně Ing. Dagmar Dvořákové (sekretariát děkanátu, dveře číslo N 1038) od 9.00 - 12.00 hod. ve dnech:

 

 • Út        11. 9. 2018
 • St        12. 9. 2018
 • Čt        13. 9. 2018 
 • Út        18. 9. 2018
 • St        19. 9. 2018
 • Čt        20. 9. 2018 
 • Út        25. 9. 2018
 • St        26. 9. 2018
 • Čt        27. 9. 2018 
 • Út        2. 10. 2018

Další termíny vyzvednutí prodlužovacích známek budou upřesněny.

 

Studenti vyjíždějící v ZS do zahraničí si odeberou všechny předměty a požádají emailem příslušnou studijní referentku o zápis do semestru bez předmětů.

 

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty, stáže a na kreditovou mobilitu probíhá od 3. do 28. září 2018.

 

Úvodní den do studia pro studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia se koná dne 21. 9. 2018. Časový harmonogram a podrobné informace naleznete na webových stránkách fakulty pod odkazem http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium/aktuality. Upozorňujeme, že harmonogram studijního oddělení a rozdělení podle oborů je nutné respektovat, kapacita posluchárny je omezená.

Akce paralelně probíhá s akcí organizovanou studentskými spolky s názvem „Prvákoviny MENDELU“, kam se studenti mohou registrovat na https://goo.gl/forms/cGwAWTOm5Xl0syFa2.

Studentům kombinované formy studia po ukončení programu následuje výuka dle rozvrhu.

Studijní oddělení bude po dobu celého dne uzavřeno.

 

Slavnostní imatrikulace pro studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia se koná dne 19. 10. 2018, účast je povinná.  Časový harmonogram dle oborů bude upřesněn.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách fakulty pod odkazem http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium/aktuality.

Studijní oddělení bude po dobu celého dne uzavřeno.

 

Zástup:

 • dovolená – Bc. Sobolová - 3. 9.2018 – zástup Ing. Schönová a Ing. Syrová,
 • zápis do 1. ročníku po odvolání – Ing. Schönová, Ing. Syrová -  4. 9. 2018 – zástup Bc. Sobolová,
 • zápis do 1. ročníku po odvolání – Bc. Sobolová -  5. 9. 2018 – zástup Ing. Schönová a Ing. Syrová,
 • dovolená – Ing. Syrová - 13. - 17. 9. 2018 – zástup Ing. Schönová a Bc. Sobolová. 

Další aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webu fakulty a na vývěsce studijního oddělení. 

 

V Brně dne: 30. srpna 2018

Zapsala: Ing. Simona Viktorinová

Documents
Aktuální informace studijního oddělení AF na měsíc září a říjen 2018   DOC

 

News -- Bachelor's Degree, Admission / Applying

News -- Master's Degree (Continuing Education), Admission / Applying

News -- Doctorate's Degree, Admission / Applying


Google+