Main page / Projects, Internal Grant Agency (IGA) / Internal Grant Agency

Internal Grant Agency FA

PROJEKTY:

ZÁVĚREČNÉ OPONENTNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IGA AF MENDELU:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2019:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2018:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2017:

ZÁPISY ZE SCHŮZE GRANTOVÉ RADY IGA AF MENDELU:

Current Information - IGA


    Google+