Main page / Faculty / Public Notice-board / Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana

NameDocument dateModificationsAttachment
(2017/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2017 - Motivační program akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně22. 11. 201822. 11. 2018 08:42:34  
(2018/01) Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních prací16. 11. 201816. 11. 2018 11:53:38  
(2017/01) Nařízení děkana AF č. 1/2017 o aplikaci novelizovaného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně20. 07. 201720. 07. 2017 09:55:44  
(2017/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2017 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie pro rok 201711. 01. 201711. 01. 2017 17:01:00  
(2016/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2016 o podmínkách zajišťování odborných exkurzí na Ústavu technologie potravin AF MENDELU09. 06. 201601. 03. 2017 11:07:58  2016_06_01_rozhodnuti_dekana_zadost_o_preuctovani_nakladu_a_sluzeb.doc  
(2016/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2016 o aplikaci vybraných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně15. 01. 201611. 01. 2017 17:00:34  
(2015/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky05. 08. 201523. 08. 2018 10:46:58  
(2015/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2015 - o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně05. 05. 201505. 05. 2015 14:31:29  
(2014/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2014 - výplata mimořádného stipendia doktorandům za měsíc červen 201426. 06. 201426. 06. 2014 10:13:56  
(2011/04/15) Vyhláška děkana o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií26. 05. 201405. 06. 2014 12:45:37  
(2007/03) Rozhodnutí děkana AF č. 03/2007 - Opakovaný zápis již absolvovaného předmětu14. 02. 201414. 02. 2014 12:21:16  
(2008/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2008 - Výše stipendia doktorandů04. 02. 201404. 02. 2014 09:54:38  
(2013/04) Rozhodnutí děkana AF č. 04/2013 - Stanovení výše minimálního zisku u zakázek doplňkové činnosti04. 02. 201404. 02. 2014 09:58:39  
(2013/01) Rozhodnutí děkana AF č. 01/2013 - o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně04. 02. 201404. 02. 2014 09:57:26  
(2011/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2011 - k realizaci projektu CEITEC04. 02. 201404. 02. 2014 09:55:52  
(2018/01) Směrnice děkana AF č. 1/2018 - Statut Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně05. 12. 200815. 10. 2018 15:43:27  iga_statut_2018.pdf  


Google+