Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce

Referát pro zahraniční spolupráci

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční studia
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1095 (A1.95)
daniel.falta@mendelu.cz

Bc. Alena Hooperová
Referentka pro zahraniční studia
Stud. referentka pro MS a praxe Bc - Děkanát AF (AF)
+420 545 133 398
BA03N1050 (C1.50)
alena.hooperova@mendelu.cz

Důležité termíny - studenti

https://www.facebook.com/events/164175494168434/

VYŠEHRASKÉ FONDY

Informujte se

na stránkách MENDELU.

AKTION - ČESKO-RAKOUSKO

31.10. termín pro podávání žádostí o stipendium.

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP


Informujte se na stránkách DZS.

CEEPUS

  • podávání přihlášek (v rámci sítí) do zimního semestru: 15. června
  • podávání přihlášek (v rámci sítí) do letního semestru: 31. října
  • podávání přihlášek (mimo sítě nebo na neobsazená místa v rámci sítí): 30. listopadu

Bilaterální dohody

  • podávání přihlášek na další kalendářní rok: vždy na podzim púředcházejícího roku.

Aktuality

     


    Google+