Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ERASMUS

Referát pro zahraniční spolupráci

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční studia
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1095 (A1.95)
daniel.falta@mendelu.cz

Bc. Alena Hooperová
Referentka pro zahraniční studia
Ref. pro akred.,st.plány a mezinár.stud. - Studijní oddělení AF (DAF AF)
+420 545 133 398
BA03N1050 (C1.50)
alena.hooperova@mendelu.cz

Důležité termíny - studenti

VYŠEHRASKÉ FONDY

Informujte se

na stránkách MENDELU.

AKTION - ČESKO-RAKOUSKO

31.10. termín pro podávání žádostí o stipendium.

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP


Informujte se na stránkách DZS.

CEEPUS

  • podávání přihlášek (v rámci sítí) do zimního semestru: 15. června
  • podávání přihlášek (v rámci sítí) do letního semestru: 31. října
  • podávání přihlášek (mimo sítě nebo na neobsazená místa v rámci sítí): 30. listopadu

Bilaterální dohody

  • podávání přihlášek na další kalendářní rok: vždy na podzim púředcházejícího roku.

Aktuality

.:VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ERASMUS

OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018. Přihlásit se můžete od 28.srpna do 6.října 2017.

V termínu 2.-6. října 2017  se koná intenzívní přípravný kurz z angličtiny, v případě Vašeho zájmu se informujte na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne 9.-13. října 2016, výsledky budou vyhlášeny 18. října 2017.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 

International Relations Office announces the 2nd call for applications for Erasmus+ Study Period and/or Traineeships for the academic year 2017/2018.

 

The 2nd call for applications is opened from August 28 till October 6, 2017.

 

The written language exam will take place in the week of October 9  – 13, 2017.  

 

Selection results will be published on October 18, 2017.     

 

Note well!!! A Letter of Acceptance issued by the relevant Traineeship Provider is now a compulsory annex to the Application form as well as a motivation letter where you describe type of work you will carry out during your traineeship. The template of the Letter of Acceptance as well as the application form can be downloaded at our webpage here: http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

 

 

 

 


Google+