Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro zaměstnance

Informace pro zaměstnance

Formulář HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Další možnost financování zahraničních cest - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MŠMT.

______________________________________________________________________________________________

Zahraniční agenda týkající se akademických pracovníků je převážně v režii Zahraničního oddělení rektorátu MENDELU.

Univerzity, s nimiž máme smlouvu na nový program ERASMUS+ najdete na stránkách pro studenty. Navíc byla uzavřela smlouva s britskou University of Brighton, která v seznamu uvedena není, protože je POUZE pro učitelskou mobilitu.


Bilaterální dohody se zahraničními subjekty

Bilaterální smlouvy jsou podepisovány vždy za celou univerzitu a jménem rektora. Odkazy na partnerské univerzity v rámci programů Erasmus a CEEPUS naleznete v následujících odstavcích. Seznam ostatních bilaterálních dohod, ve kterých je zainteresována Agronomická fakulta, naleznete v sekci Bilaterální dohody. Všechny zahraniční dohody MENDELU jsou registrovány v UIS zde.


Program Erasmus+

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

Další informace:

Program CEEPUS

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Agronomická fakulta je zapojena do třech sítí. Jejich seznam naleznete v sekci určené pro studenty, kde jsou uvedeny seznamy zapojených institucí a také možnosti případné učitelské mobility.

Další informace:


Google+