Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / ERASMUS+ / Informace k zahraničním univerzitám / Španělsko

Španělsko

španělská vlajka

rozloha: 504 030 km2
počet obyvatel: 46,7 mil.
hlavní město: Madrid (3,2 mil. obyv.)
měna: Euro
rok přistoupení k EU: 1986 

Ve Španělsku můžete studovat na těchto univerzitách:


Město: Almería

Vyučovací jazyk: španělština

Webové stránky školy: http://www.ual.es/

Informace o univerzitě:

Studenti AF mohou studovat především na Facultad de Ciencias Experimentales. Zde jsou vyučovány obory spojené s chemií, environmentalistikou a genetikou (obor Máster en Genética y Evolución pak nabízí specializace Especialidad Biosanitaria, Especialidad Agroalimentaria a Especialidad Evolutiva).


Město: Córdoba

Vyučovací jazyk: španělština

Webové stránky školy: http://www.uco.es/

Souřadnice: 37° 54' 50.97'' N   4° 42' 59.31'' W (Rabanales Campus)

Předměty nabízené Erasmus studentům: na stránkách ETSIAM - http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/web/ - klikněte v levé liště na položku "Erasmus Students", kde se dozvíte všechny potřebné informace včetně nabídky předmětů

Předměty, které na této univerzitě studenti AF absolvovali:

2008/2009: Ekologické zemědělství; Řízení kvality životního prostředí; Systém řízení a audit životního prostředí; Základy a postupy v eliminování odpadů; Řízení kontinentálního vodního systému; Lesnictví v oblastech Středozemního moře; Využití nedřevních produktů lesa

Informace o univerzitě:

 • Universidad de Córdoba se člení na 11 fakult nacházejících se v různých areálech, přičemž studenti AF studují na Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes (ETSIAM), která je umístěna v kampusu Rabanales. 
 • Studium probíhá ve španělštině spolu s místními studenty.
 • Univerzita se nachází nedaleko za městem - doprava je možná vlakem, autobusem nebo na kole příjemnou trasou podél vodního kanálu.
 • Pro přijíždějící Erasmus studenty není automaticky zajištěno ubytování; student si po příjezdu musí sám (nebo s pomocí domácích studentů, kteří mají Erasmus studenty na starosti) zajistit ubytování v podnájmu. Inzeráty jsou ve velkém množství k nalezení na školních nástěnkách či na pouličních sloupech. Cena bytu se pak pohybuje mezi 150 a 250 Eury za měsíc.
 • Univerzita nenabízí klasickou menzu, stravování je však snadno dostupné ve školním bufetu.

Informace a pokyny univerzity:

Zkušenosti studentů (2008/2009):

 • Výuka na ETSIAM je organizována podobně jako na Mendelu, ovšem předměty nejsou členěny na přednášky a cvičení.
 • Problémem může být vyhledání ubytování na začátku pobytu a nutnost zajistit si na tyto první dny nocleh např. v penzionu, kde jsou vyšší ceny.
 • Univerzita nabízí dobré sportovní vyžití - v areálu jsou tenisové kurty, fotbalové hřiště, bazén atd.

Fotogalerie:

         

                   


Město: Lleida

Vyučovací jazyk: španělština, angličtina

Webové stránky školy: http://www.udl.cat/

Předměty nabízené Erasmus studentům: předměty vyučované v angličtině: http://www.etsea.udl.es/eng/studies/angles/index.html


Město: Santiago de Compostela

Vyučovací jazyk: španělština

Webové stránky školy: http://www.usc.es/

Informace a pokyny univerzity:

Předměty, které na této škole studenti AF absolvovali:

2009/2010: Industrias Lácteas (uznáno jako MLTE - Mlékárenské technologie); Microbiología e Higiene de los Alimentos (uznáno jako POMI2 - Potravinářská mikrobiologie II); Envases para Alimentos (uznáno jako BPP - Balení a prodej potravin); Technologie potravin; Toxikologie potravin; Potravinářská aditiva; Dietetika; Výživa člověka; Záruka kvality; Zdravotnictví; Španělština; Galicijština


Město: Madrid

Vyučovací jazyk: španělština

Webové stránky školy: http://www.upm.es/

Informace o univerzitě:

Studenti AF mohou studovat na Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA). Informace naleznete na stránkách http://www.etsia.upm.es/ pod odkazem (bannerem) "Exchange Mobility Students" v pravé části. Najdete zde i informační brožurku.Termíny podání přihlášek jsou pro zimní semestr konec července a pro letní semestr konec prosince.


Město: Valencia / Gandia

Webové stránky školy: http://www.upv.es/

Informace a pokyny univerzity:

Informace o univerzitě:

Universidad Politecnica de Valencia (UPV) se člení na několik fakult, přičemž studenti AF mohou studovat na dvou z nich:


    


Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
(ETSIAMN, School of Agricultural Engineering and Environment)

město: Valencia (výuka i v angličtině!)


Escuela Politécnica Superior de Gandia
(EPSG, Higher Polytechnic School of Gandia)

město: Gandia


Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN)

Předměty, které na této fakultě studenti AF absolvovali:

Vegetace a využití půdy; Venkovská a zemědělská politika; Horské plodiny; Mezinárodní seminář k přírodním vědám; Nauka o plevelech; Šlechtění zahradnických plodin; Průmyslové procesy v potravinářství a zemědělství; Akademická angličtina; Španělština

Informace o fakultě:

 • Tato fakulta vznikla v roce 2010/2011 sloučením dvou starších fakult: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) a Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología (ETSMRE). Sídlí v nové moderní budově, která je součástí hlavního kampusu univerzity.
 • Kampus je dobře vybaven k mimostudijnímu vyžití - najdete zde množství kaváren, tělocvičen a dalších sportovišť, banku a samozřejmostí je také knihovna.
 • Zapsat si můžete buď předměty ve španělštině, které absolvujete spolu s domácími studenty ze Španělska, nebo předměty v angličtině, které si zapisují především Erasmus studenti.
 • Předměty jsou zaměřené většinou prakticky. Vyučující jsou ke studentům otevření a očekávají od nich aktivní přístup ke studiu. Výuka není úplně snadná, ale získané vědomosti jsou zajímavé a užitečné.

Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG)

Informace a pokyny fakulty:

 • Registrace probíhá on-line na adrese www.opii.upv.es/incomings. Po vyplnění je potřeba dokument vytisknout a potvrzený naším koordinátorem zaslat (faxem) do Španělska. Škola nepřijímá jiný formulář přihlášky než tento. Poté obdržíte Letter of Acceptance.
 • Deadliny jsou obvykle 15. 6. pro zimní semestr a 31. 10. pro letní semestr.
 • V Gandii budete muset odevzdat tyto dokumenty:
  • dvě barevné fotografie
  • kopii pasu
  • kopii zdravotního pojištění platného pro celý pobyt
 • Zimní semestr probíhá od poloviny září do začátku února, letní semestr od začátku února do konce června.
 • Kurzy, které si můžete zapsat, naleznete na adrese http://www.upv.es/index-en.html
 • Škola nabízí "Mentor Programme", což je obdoba našeho buddy systému. Mentor (španělský student) vám pomůže se všemi záležitostmi týkajícími se pobytu v kampusu v Gandii. O tuto možnost si musíte zažádat v přihlášce.
 • Ubytování: Škola nenabízí koleje, ovšem dostupné je ubytování v soukromí. Studenti si mohou pronajmout dvou- až třípokojový byt sdílený spolu se španělskými studenty. Obvyklá cena je 120-175 EUR za osobu a měsíc. Informace o ubytování naleznete na adrese www.gandia.upv.es/pisos nebo můžete napsat přímo na relinter@epsg.upv.es. Ohledně otázek ubytování můžete také kontaktovat svého mentora.
 • Intensive Spanish Language Course - probíhá v prvních týdnech září. Další informace (a registrace) na adrese http://www.cfp.upv.es/intensive_spanish/
 • Fakultní koordinátor:
Montse Garcia
International Office
Universidad Politecnica de Valencia
Campus of Gandia
Ctra. Nazaret-Oliva s/n
46770 Grao de Gandia (Valencia)
Spain
Phone: +34 96 284 94 23
Fax:    +34 96 284 93 67
montse.garcia@upvnet.upv.esGoogle+