Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / ERASMUS+ / Informace k zahraničním univerzitám / Rakousko

Rakousko

rakouská vlajka

rozloha: 83 872 km2
počet obyvatel: 8,3 mil.
hlavní město: Wien (1,6 mil. obyv.)
měna: Euro
rok přistoupení k EU: 1995

V Rakousku můžete studovat na jediné univerzitě:


Město: Wien

Vyučovací jazyk: němčina; s určitými omezeními i angličtina (viz níže)

Webové stránky školy: http://www.boku.ac.at/

Předměty nabízené Erasmus studentům: viz informační systém univerzity - http://online.boku.ac.at/

Předměty, které na této univerzitě studenti AF absolvovali:

Agroekologie a odpady: Ekologické zemědělství; Krajinářství a ekoturismus; Biokulturní diverzita ve venkovské krajině; Konfliktní druhy v ochraně přírody; Obnovitelné materiály a ekologická chemie; Pevná a kapalná biopaliva; Bioplynové technologie; Obnovitelné zdroje; Biorafinerie
Potravinářství: Všeobecné potravinářství; Potravinářské praktikum; Technologie cukrovinek; Senzorika a stylistika vína; Mikrobiologie potravin; Kvasné procesy; Bezpečnost při zpracování potravin; Psychologie stravování
Fytotechnika: Biologie stárnutí; Mikrobiální ochrana rostlin; Bezpečnostní aspekty biotechnologie rostlin
Technika: Mechanizace v lukařství a pastvinářství; Technika ve vinařství;

Informace a pokyny univerzity:


Google+