Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / ERASMUS+ / Informace k zahraničním univerzitám / Francie

Francie

francouzská vlajka

rozloha: 674 843 km2
počet obyvatel: 65 mil.
hlavní město: Paříž (2,2 mil. obyv.)
měna: Euro
rok přistoupení k EU: 1957

Ve Francii můžete studovat na těchto univerzitách:


Město: Rennes

Vyučovací jazyk: francouzština

Webové stránky školy: www.agrocampus-ouest.fr

Předměty nabízené Erasmus studentům: Na stránkách školy zde. Ve spodní části vyberte ročník a dále hledejte "livret de formation". První ročník zde není pravděpodobně proto, že má pevný studijní plán pouze s povinnými předměty. Dříve byla na stránkách dostupná brožura přímo pro Erasmus studenty - můžete se ji pokusit najít :-)

Souřadnice: 48° 6' 48.88'' N  1°42' 22.39'' W

Informace o škole:

Francouzský systém vysokého školství má svá specifika, proto si Agrocampus Ouest zasluhuje bližší informace.

1. července 2008 došlo ke spojení institucí Agrocampus Rennes a Institut National d'Horticulture d'Angers a vznikl tak Agrocampus Ouest - "l'Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage".

Samotná instituce Agrocampus Rennes je sdružení několika škol. Domácí studenti zde mohou studovat ve třech formách:

 • První z nich je ENSA (nebo také ENSAR - Ecole-Nationale-Superieure-Agronomique-de-Rennes). Jedná se tedy o jakousi "státní vysokou školu zemědělskou" (v rámci nové instituce Agrocampus Ouest se už nehovoří o ENSAR, ale o "Ingénieur agronome"), která je ve Francii velmi prestižní. Student, který chce tento obor studovat, musí po maturitě absolvovat dva roky "přípravky" a teprve poté - pokud vykoná náročné přijímací zkoušky - může do této školy nastoupit. "Ingénieur agronome" zahrnuje tři ročníky: první odpovídá našemu třetímu ročníku v bakalářském stupni a další dva našemu prvnímu a druhému ročníku navazujícího magisterského stupně. V prvním ročníku není studium rozděleno na obory a všichni studenti absolvují prakticky stejné předměty obecného charakteru. Ve druhém ročníku je již možný částečný výběr předmětů dle budoucích specializací, do kterých jsou studenti rozděleni ve třetím ročníku. V tomto ročníku pak studenti tráví první semestr ve škole a druhý semestr na šestiměsíční stáži. Absolventi této školy jsou velmi vyhledáváni zaměstnavateli.
 • Pokud student po maturitě nechce absolvovat výše zmíněnou přípravku, může se příhlasit na INSFA (státní vysokoškolský potravinářský institut), kde je zaveden podobný systém jako u nás - ve francouzštině pro něj existuje zkratka LMD (licence, maitrise/master, doctorat - tedy náš bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Tato škola je méně prestižní, příjimací zkoušky jsou méně náročné. Studium je zaměřeno výhradně na potravinářství.
 • Poslední běh představuje "Master", který odpovídá našemu prvnímu a druhému ročníku navazujícího magisterského studia. Toto studium nezahrnuje praktické stáže, ale pouze vědecké stáže. Diplom, který absolventi získají, je pak v rámci těchto tří forem nejméně prestižní.

Informace a pokyny školy:

Zahraniční studenti přijímaní v rámci programu Erasmus:

Erasmus studenti si většinu předmětů mohou vybrat z formy ENSAR, některé předměty mají dohromady se studenty Master. Předměty z INSFA bohužel pro ně otevřeny nejsou a studovat je nemohou (pokud nejsou realizovány společně s některou z ostatních dvou forem).

V rámci akademického roku existuje několik studijních modulů tvořených několika předměty. Z každého modulu je možné vybrat si pouze jeden předmět. Rozvrhy pro jednotlivé předměty jsou pevně stanoveny spolu s termíny zkoušek.

Předměty, které na této škole studenti AF absolvovali:

2007/2008: Úvod do zootechniky; Drůbežářská výroba; Výroba a výrobky chovu; Věda a technologie živočišných produktů; Imunologické metody; Potravinářská legislativa; Laktologie; Mléko a mlékárenské technologie; Kvalita masa; Potravinářské přísady; Potravinářská hygiena; Mikrobiologie; Vedení firmy; Marketing a logistika; jazyky (fr., šp., it.)

Zkušenosti studentů (ZS+LS 07/08):

 • všechny předměty jsou ohodnoceny pouze dvěma kredity ECTS, takže je potřeba vystudovat množství předmětů ke splnění podmínek Mendelu (tento problém měl být francouzskou stranou řešen; zda došlo ke změně, není známo)
 • pevně dané termíny zkoušek a dlouhá doba jejich vyhodnocení
 • vystudované předměty mají podobný charakter jako předměty na AF, ale může nastat problém při uznávání povinných předmětů právě z důvodu nízkeho kreditového ohodnocení
 • v areálu školy kolej, menza, bar, diskotéka, tělocvična, kulturní místnost, knihovny
 • možnost zapojit se do mnoha mimoškolních aktivit
 • rozšířené možnosti studia cizích jazyků
 • pořád se něco děje :-) 

Fotogalerie:

                      

           

           


Montpellier SupAgro

Under Construction

Studium je určeno pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského stupně

Informace a pokyny univerzity:

Montpellier SupAgro on request of Professors has decided to introduce a test in order to assess the French level of ERASMUS applicants (04/2008).


FESIA (Fédération des écoles Supérieures d'Ingénieurs en Agriculture) je konsorcium čtyř francouzských vysokých škol ve čtyřech městech:

 • Groupe ESA (město: Angers)
 • Groupe ISA (město: Lille)
 • ISARA-Lyon (město: Lyon)
 • EI PURPAN (město: Toulouse)

Studovat můžete na kterékoliv z těchto čtyř škol.

Na Groupe ISA můžete studovat i v angličtině. Můžete si sami zjistit, zda tuto možnost nenabízejí i další školy z této skupiny.

Webové stránky konsorcia: http://www.fesia.org/en/fesia/our-schools/

Město: Angers

Vyučovací jazyk: francouzština

Webové stránky školy: http://www.groupe-esa.com/

Předměty, které na této škole studenti AF absolvovali:

2007/2008: Krajinná ekologie; Rozvoj venkova; Strategie potravinářského trhu; Obchodní strategie potravinářských a zemědělských společností; Evropské instituce a politika; Evropská ekonomická integrace; Management; Statistické metody

Město: Lille

Vyučovací jazyk: francouzština, angličtina

Webové stránky školy: http://www.isa-lille.fr/

Katalog předmětů pro akademický rok 2012-13: Catalog of courses ISA LILLE

Informační brožura

-       Kurzy ve francouzštině: http://www.isa-lille.com/programs/engineering/program/

o     MSc in Environmental Sciences http://www.isa-lille.com/programs/masters/msc-in-environmental-sciences/program/

-       Kurzy v angličtině:

o MSc in Food Technology Management: http://www.isa-lille.com/programs/masters/msc-in-food-sciences/program/

o MSc in Sustainable Management of Pollution: http://www.isa-lille.com/programs/masters/msc-sustainable-management-of-pollution/program/

Více informací: www.isa-lille.com

Přihláška:http://www.isa-lille.com/international-students/exchange-students/application/

Předměty, které na této škole studenti AF absolvovali (v angličtině):

Food Microbiology (uznáno jako POMI2 - Potravinářská mikrobiologie II); Food Process (uznáno jako POIN - Potravinářské inženýrství); Potravinářská biochemie, aditiva a výživa; Potravinářský management ve vztahu k udržitelnosti životního prostředí; Vědecký projekt a projektový management; Francouzština


Google+