Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / EHP/Norsko

EHP/Norsko

Finanční mechanismy EHP/Norska

 EHP/Norsko

V rámci tohoto programu je možné studovat v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu. Nejnovější prezentace k tomuto programu z 3.10.2014 je na stránkách DZS.

Jak se programu zúčastnit

Student si sám nejde univerzitu, na které by chtěl studovat a která je ochotna jej přijmout. Sám si vyjedná Learning Agreement (seznam předmětů, které chce studovat) a Letter of Acceptance (potvrzení o přijetí). Jestliže bude mít tyto dokumenty potvrzeny univerzitou, na které chce studovat, může s nimi podat přihlášku v rámci výzvy. Tato přihláška se pak zasílá na Národní agenturu, kde probíhá výběrové řízení na poskytnutí finančního grantu.

Další informace

  • Program je v režii Zahraničního oddělení rektorátu.
  • Jestliže budete vybráni na výjezd v rámci tohoto programu, musíte informovat Zahraniční oddělení AF.
  • Pokud jde o uznání studia a předmětů absolvovaných v zahraničí, vycházejte z podmínek platných pro program Erasmus.
  • Oficiální informace naleznete na stránkách DZS, které je národním kontaktním místem programu, nebo přímo na stránkách EEA Grants nebo českých stránkách MF na téma těchto grantů.


Google+