Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE V PREZENTACI DZS K PROGRAMU CEEPUS ZE SEMINÁŘE Z 3. ŘÍJNA 2014.

CEEPUS je středoevropský výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Prostřednictvím tohoto programu je možné uskutečnit výjezd do zahraničí v délce 21 dní - 10 měsíců. Stipendium nelze poskytnout na výzkum (s výjimkou diplomových nebo doktorských disertačních prací).

Země účastnící se programu:

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Česká republika
 • Chorvatsko
 • Kosovo
 • Maďarsko
 • Makedonie
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko

CEEPUS Networks

Meziuniverzitní spolupráce pod hlavičkou CEEPUS probíhá především v rámci tzv. sítí. Seznam všech sítí je dostupný na webových stránkách programu - www.ceepus.info - v levém menu, v části "More about", pod odkazem "CEEPUS Networks". V letním semestru však můžete vyjet také mimo síť jako "CEEPUS Free Mover", a to na jakoukoliv univerzitu v zemi, která je do programu CEEPUS zapojena.


Kromě těchto informací si také prosím nastudujte informace Zahraniční kaceláře MENDELU na těchto stránkách! Nepřehlédněte "Manuál CEEPUS" ve spodní části!


Agronomická fakulta je zapojena do třech sítí:

 • For Safe and Healthy Food in Middle-Europe, jejímž cílem jsou výměny studentů a učitelů, letní školy a exkurze. Tato nabídka je tedy vhodná především pro studenty oborů Technolgie potravin a Jakost a zdravotní nezávadnost potravin.
 • Renewable Energy Resources, jejímž cílem je zvyšovat kvalitu studia v této oblasti. Síť je vhodná pro studenty všech oborů, kteří se zajímají o danou problematiku, především pro studenty oborů Provoz techniky a Odpadové hospodářství (a příslušných navazujících oborů).
 • PL-130-05/06, jejímž hlavním cílem je vzdělávání v separaci a identifikaci organických xenobiotik ve vzorcích z životního prostředí a v potravinářských výrobcích. Síť je tedy vhodná pro studenty oborů TP, AE, PU, OH a v navazujících oborech BMO, TP, JZP, AE, a RH.

Všechny sítě jsou samozřejmě vhodné i pro doktorandy, jejichž studium souvisí s výše zmíněnými obory.


Podání on-line přihlášky

Přihlášky do programu CEEPUS se podávají online na stránkách www.ceepus.info poté, co se zaregistrujete a vytvoříte si vlastní účet. To platí jak pro výjezd v rámci sítě, tak pro výjezd jako free-mover. Jakmile si zaregistrujete svůj účet, vytvořte si novou "Mobility Application". V její správě pak máte možnost "Create new mobility..." pro příslušný akademický rok. Dále už je na vás, zda chcete vyjet v rámci konkrétní sítě (jedné ze tří, do kterých je AF zapojena), nebo zda hledáte jinou možnost.

V prvním případě budete muset zadat "Network Number" (viz níže pod názvy jednotlivých sítí). Pak si vyberete hostitelskou instituci a v dalších krocích již budete podávat elektronickou přihlášku. Samozřejmě si můžete podat přihlášku i do jiné sítě (pokud odpovídá oboru vašeho studia), v tom případě ale budete vyjíždět jako free-mover a to pouze v případě, že místo nebude obsazeno institucí, která je do sítě přímo zapojena (šance je ovšem relativně vysoká).

Ve druhém případě zadáte nejdříve jako svou domácí instituci Agronomickou fakultu MENDELU a pak si můžete vybrat zemi, do které byste chtěli vycestovat. Pokud se jedná o zemi zapojenou do jedné ze tří výše zmíněných sítí, automaticky se vám tyto sítě nabízí spolu se zapojenými univerzitami. Druhou možností je "Freemover Mobility Application", kde si vyberete instituci, o kterou máte zájem. V tomto případě bude nejprve nutné zajistit si "Letter of Recommendation" a "Letter of Acceptation". Formuláře si stáhnete z odkazů ve své přihlášce. Letter of Recommendation vám podepíše proděkan AF, Ing. Daniel Falta, Ph.D. Letter of Acceptation zašlete příslušné osobě na zahraniční univerzitě, se kterou si pobyt předem dohodnete. Pak oba dopisy v naskenované podobě vložíte do své přihlášky a přihlášku odešlete. Národní agentura příslušné země, která se tímto způsobem dozví o vašem zájmu v zemi studovat, následně přihlášku posoudí a v případě volných finančních prostředků vaši žádost schválí. Finance pro mobility programu CEEPUS většinou nejsou plně čerpány, takže Národní agentury příslušných zemí - snad s výjimkou Rakouska - obvykle mají volné prostředky pro přijímání free-moverů.

V každém případě si ovšem uvědomte, že váš výjezd v rámci programu CEEPUS je rozšířením vašeho studia na MENDELU, takže můžete vybírat pouze takové univerzity, které nabízejí studijní programy podobné oboru vaše studia na Agronomické fakultě.

Přihlášku se vám nepodaří odeslat (ikona "submit"), pokud nevyplníte všechny požadované udaje. Nezapomeňte zadat všechny informace, které jsou požadovány po stisknutí ikony "open" vlevo nahoře.

Program CEEPUS je v režii Zahraničního oddělení MENDELU, kde jej spravuje Ing. Michaela Schmidová. Spolu s podáním přihlášky však zároveň kontaktujte také Zahraniční oddělení AF.

Termíny:

 • Přihlášky na zimní semestr se podávají většinou do 15. června předchozího akademického roku.
 • Přihlášky na letní semestr se podávají většinou do 31. října daného akademického roku.
 • Nevyužitá místa v rámci sítí pak mohou obsadit free-movers. Ti podávají přihlášky na letní semestr většinou do 30. listopadu daného akademického roku.


Grant poskytovaný vyjíždějícím studentům

Studenti vybraní k výjezdu dostávají grant na pokrytí nákladů spojených s pobytem. Grant poskytuje hostitelská země, takže se jeho výše v různých zemích liší. Konkretní výši měsíčního grantu zjistíte na webových stránkách programu CEEPUS - www.ceepus.info - po kliknutí na danou zemi v pravé části. Zobrazí se vám informace o příslušném "National CEEPUS Office", kde v části "scholarship rates" naleznete vše, co grant představuje.

MENDELU vám navíc poskytne prostředky na úhradu nákladů na dopravu.


Další informace

 • Obecné informace k programu zde.
 • Jestliže budete vybráni na výjezd v rámci tohoto programu, musíte informovat Zahraniční oddělení AF.
 • Pokud jde o uznání studia a předmětů absolvovaných v zahraničí, vycházejte z podmínek platných pro program LLP/Erasmus.
 • Oficiální informace naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb, konkrétně zde, nebo přímo na stránkách www.ceepus.info.

For Safe and Healthy Food in Middle-Europe

CII-HR-0306-03-1011

Koordinátor sítě:

 • University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Faculty of Agriculture (prof. Vladimir Mrša)

Koordinátor za AF:

 • funkci vykonává proděkan pro vnější vztahyIng. Daniel Falta, Ph.D.

Instituce zapojené do sítě:

Hlavní cíle sítě:

Improving the quality of life in Europe, and in particular in the Central European area, is one of the most important issues at the beginning of the third millennium. In this respect the production of safe and healthy food and human nutrition are the issues in the very focus of attention of both research and educational sectors. Thus, the main objective of this network is to increase our knowledge in the area of food production and processing, safety and quality management, as well as nutritional, economical, environmental and other issues connected to this field. Not less important are the educational processes required to create experts whose expertise would meet the requirements set by the goals mentioned.

The partner universities participating in the proposed network already have a tradition of collaboration to a great extent achieved through the participation in the previous CEEPUS network HU-0023 and, according to the experience, they meet these objectives in the following main areas:

 • Production of agricultural and food products of high quality
 • Assuring the safety and security during food production and consumption
 • Enhancing the nutritional values and functionality of food products
 • Green and environment-friendly agricultural and food processing technologies
 • Environment conservation and melioration
 • Rural Development - multifunctional agriculture

The proposed network would provide possibilities for exchange of teaching and research experience in these fields by enhancing student and teacher mobility, as well as by development and harmonization of curricula, and preparation of joint programs.

Cílem vašeho pobytu se však mohou stát i další instituce z této sítě i mimo ni, pokud využijete možnosti vycestovat v rámci programu CEEPUS jako free-mover. V tomto případě však můžete využívat pouze míst v daném roce nabízených jiným univerzitám, které jejich studenti nevyužili (což není neobvyklá situace).


Renewable Energy Resources

CII-SK-0405-02-1011

Koordinátor sítě:

 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agricultural Engineering (doc. Ing. Zuzana Palková, Ph.D.)

Koordinátor za AF:

Instituce zapojené do sítě:

Hlavní cíle sítě:

The main aim of the CEEPUS Network is to enhance quality of study and research in the area of "Renewable Energy Resources" by:

 • to unify the methodology of creation of curriculum for the Joint Degree Program and create support for study at the foreign University,
 • preparation curriculum and develop of the Joint Degree Program "Renewable Energy Resources",
 • common study and research activities in the area of RES,
 • exchange skills and experiences among students, teachers and researchers in the area of RES (but not only),
 • preparation and publishing common study materials,emphasize importance of the university education and research activities in the field of technical sciences in CEEPUS countries,
 • to create new partnership among technical faculties in CEEPUS countries.


PL-130-05/06 (Xenobiotika)

CII-PL-0004-06-1011

Koordinátor sítě:

 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Department of Environmental Chemistry and Bioanalytics (prof. Boguslaw Buszewski)

Koordinátor za AF:

Instituce zapojené do sítě:

 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Medical University Innsbruck
 • Graz University of Technology
 • Sofia University St.Kliment Ohridski
 • University of Pardubice
 • Tomas Bata University in Zlín
 • Mendel University in Brno
 • University of Zagreb
 • University of Pécs
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
 • Medical University of Gdansk
 • Transilvania University of Brasov
 • Babes Bolyai University of Cluj-Napoca
 • University of Ljubljana
 • Comenius University in Bratislava
 • Slovak University of Technology in Bratislava

Hlavní cíle sítě:

"EDUCATION IN SEPARATION AND IDENTIFICATION OF ORGANIC XENOBIOTICS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND FOOD PRODUCT".

The main goal is to develop of teaching BSc, MSc and PhD students with implementation of modern separation techniques at the cooperating universities. The main emphasis will be put to the methods of sample preparation in determination of organic xenobiotics in various biological and environmental matrixes. The next target will be progress and implementation of the new analytical procedures with methods and devices for aims of selective sample preparation as well as elaboration of computer programs enable for visualization data.

Educational process realized within framework of this network will include minimum of curriculum in the field of separation, spectral and spectroscopic methods, computer modeling and chemometrics according to the directions of Bologna Process (implementation of comparable scientific degrees; three-stage studies -- BSc, MSc and PhD; ECTS points; promotion of mobility students and teacher, improvement of teaching quality, etc.). Moreover, special attention will be paid to creating integrated teaching system, which will be realized through mutual exchange of experiences, didactic curriculum, and by visiting the participant's institution.

The important issue in education of EU countries is also additional training after finished study, which is connected to development of "information society". According to this conception there will be elaborate joint program of postgraduate study in order to liquidation gap in employment and to reduce socio-economical disproportion. Taking into account specific of each country and specializing of each academic Center, participating in our network will construct the joint program, which may allow to equalizing of educational program in the field of analytical chemistry.

The really new conception is creating the Virtual Educational Center, which allow to intensive communication and education without any limits and irrespective of place and time.

Above-mentioned objectives will attend to continue systematic development of joint research, joint didactic materials (papers, monographs, proceedings, book of theory and practice of separation techniques) and joint supervision under BSc, MSc and PhD thesis.

Our previous experiences shows, that we have a great achievements in realization of common lectures, papers, MSc and PhD thesis and Summer School. That is one of the reasons to prolong cooperation with nine Universities from our former network (The University of Pardubice, The Slovak University of Technology in Bratislava, The Comenius University in Bratislava, the Technical University Graz, Medical University in Gdansk, The University of Ljubljana, The University of Sofia, The University of Zagreb) and invite to partnership five new Universities: the Agricultural University of Wroclaw (Poland), the University of Cluj-Napoca (Romania) and the University of Pécs (Hungary), Medical University in Innsbruck (Austria) and finally Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), Transilvania University Brasov (Romania).

Cílem vašeho pobytu se však mohou stát i další instituce z této sítě i mimo ni, pokud využijete možnosti vycestovat v rámci programu CEEPUS jako free-mover. V tomto případě však můžete využívat pouze míst v daném roce nabízených jiným univerzitám, které jejich studenti nevyužili (což není neobvyklá situace).
[CNW:Counter]


Google+