Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / AKTION

AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION

 AKTION je program pro podporu bilaterální spolupráce mezi Rakouskem a Českem na úrovni vzdělávání a vědy v terciárním sektoru.

PREZENTACE K PROGRAMU AKTION ZE 3.10.2014 NA STRÁNKÁCH DZS.

Program zahrnuje dvě kategorie:

  • Individuální podpora (stipendia) - určeno na studijní a vědecké pobyty.
  • Institucionální podpora - jedná se o podporu projektů spolupráce českých a rakouských vysokých škol.

Partnerské univerzity Mendelu:

  • The Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein
  • Universität Linz
  • Universität für Bodenkultur Wien

Další informace

  • Program AKTION je v režii Zahraničního oddělení Mendelu.
  • Jestliže budete vybráni na výjezd v rámci tohoto programu, musíte informovat Zahraniční oddělení AF.
  • Pokud jde o uznání studia a předmětů absolvovaných v zahraničí, vycházejte z podmínek platných pro program LLP/Erasmus.
  • Oficiální informace naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb, konkrétně zde.


Google+