Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Spolupracující instituce

Spolupracující instituce

K podpisu smlouvy se zahraniční institucí je oprávněn výhradně rektorát MENDELU.

Přehled veškerých dohod se zahraničními partnery vede Zahraniční oddělení MENDELU na těchto stránkách UIS.

Seznam univerzit, se kterými je pro Agronomickou fakultu podepsána dohoda o spolupráci v rámci programu LLP/Erasmus, naleznete v části Informace pro studenty (smlouvy podepsané pro AF).

Erasmus, jak jej známe, končí a chystá se ERASMUS FOR ALL. Na rok 2014/15 a následující bude rektorát uzavírat nové smlouvy a stránky se budou měnit.

Seznam ostatních bilaterálních dohod, ve kterých je přímo zainteresována Agronomická fakulta, naleznete v Informacích pro zaměstnance, v sekci Bilaterální dohody


Google+