Úvodní stránka / Věda a výzkum / Habilitační přednášky

Oznámení o konání habilitační přednášky

  Habilitační přednášky

  Habilitační přednáška - RND. Ondřej Zítka , Ph.D. – Zemědělská chemie

  Habilitační přednáška – Mgr. Ondřej Novák , Ph.D. - Fyziologie rostlin

  Habilitační přednáška – Ing. Jiří Votava , Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

  Habilitační přednáška - Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

  Habilitační přednáška - Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

  Habilitační přednáška - Ing. Viery Šottníkové, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

  Habilitační přednáška - Ing. Petra Hlavinky, Ph.D. - Obecná produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - Ing. Tomáše Vyhnánka, Ph.D. - Speciální produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - Ing. Pavla Horkého, Ph.D. - Váživa a krmení hospodářských zvířat

  Habilitační přednáška - Ing. Hany Středové, Ph.D. - Aplikovaná a krajinná ekologie

  Habilitační přednáška - Mgr. Ing. Magdaleny D. Vaverkové, Ph.D. - Obor Aplikovaná a krajinná ekologie

  Habilitační přednáška - Ing. Jany Podhrázské, Ph.D. - Obor Aplikovaná a krajinná ekologie

  Habilitační přednáška - Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - Agrochemie a výživa rostlin

  Habilitační přednáška - Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. - Aplikovaná a krajinná ekologie

  Habilitační přednáška - Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - Dr. Ing. Pavlína Smutná - Genetika, šlechtění a semenářství

  Habilitační přednáška - Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. - Technologie odpadů

  Habilitační přednáška - Ing. Martin Fajman, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

  Habilitační přednáška - Ing. Antonín Přidal, Ph.D. - Obecná a speciální zootechnika

  Habilitační přednáška - Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technik

  Habilitační přednáška - Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - Technologie odpadů

  Habilitační přednáška - Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - RNDr. Ĺubica Pospíšilová, CSc. - Pedologie

  Habilitační přednáška - Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - Zemědělská chemie

  Habilitační přednáška - Ing. Jiří Peterka, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

  Habilitační přednáška - Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

  Habilitační přednáška - Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. - Zemědělská chemie

  Habilitační přednáška - Ing. Radek Filipčík, Ph.D. - Obecná a speciální zootechnika

  Habilitační přednáška - Dr. Ing. Zdeněk Havlíček - Obecná a speciální zootechnika

  Habilitační přednáška - RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. - Rostlinolékařství

  Habilitační přednáška - Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Genetika živočichů


  Google+