Úvodní stránka / Studium / Navazující magisterské

Navazující magisterské studium

Bc. Martina Sobolová
+420 545 133 010
BA03N1037 (C1.37)
martina.sobolova@mendelu.cz

 

  • studijní referentka pro obory NMgr. studia
  • přihlášky do NMgr. studia
  • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
  • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
  • proděkani mají obory rozděleny dle výše uvedených Bc. oborů a jejich prostupnosti do NMgr. studia


Google+