Úvodní stránka / Studium / Studijní aktuality / Organizace imatrikulací AF MENDELU dne 19. 10. 2018

Studijní aktuality pro všechny typy studia

 

Aktuality pro Bc. studium, zápisy do studia

.:Organizace imatrikulací AF MENDELU dne 19. 10. 2018

 

ORGANIZACE IMATRIKULACÍ AF MENDELU

pro studenty 1. ročníku AF MENDELU prezenční a kombinované formy Bc. studia

 

Imatrikulace se uskuteční dne 19. 10. 2018 v Aule MENDELU (budova A, 2. patro).

Dostavte se včas podle časového harmonogramu ve společenském oděvu.

 

Časový harmonogram:

1. skupina - všichni studenti 1. ročníku kombinované formy studia a studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno A – HL:

7:45 – 8:00 hod.               prezence

8:00 – 9:00 hod.               nácvik

9:00 – 10:00 hod.            vlastní imatrikulace

2. skupina- studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno HO - OV:

10:15 – 10:30 hod.          prezence

10:30 – 11:30 hod.          nácvik

11:30 – 12:30 hod.          vlastní imatrikulace

3. skupina- studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno PA – Ž:

12:45 – 13:00 hod.          prezence

13:00 – 14:00 hod.          nácvik

14:00 – 15:00 hod.          vlastní imatrikulace

Fotografie (celkem 5 fotografií formátu 10 x 15 cm, 1 ks 24 Kč, cena 120 Kč + poštovné a balné), budou odeslány na kontaktní adresu studenta (uvedenou ve studijní evidenci a předanou fotografovi studijním oddělením AF) poštou na dobírku. Pokud nebude mít student o fotografie zájem, bude osobně po imatrikulačním obřadu kontaktovat fotografa.

Výuka: Studenti kombinované formy studia pokračují po konání imatrikulace ve výuce dle stanoveného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia budou z výuky uvolnění pouze po dobu konání vlastní imatrikulace.

Účast povinná, pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, kontaktujte e-mailem studijní referentku daného oboru nejpozději do 16. 10. 2018:

Ing. Hana Syrová – hana.syrova@mendelu.cz

Ing. Iveta Schönová – iveta.schonova@mendelu.cz

Dovolujeme si studenty upozornit na skutečnost, že z Imatrikulace AF  konané dne 19. 10. 2018 bude pořizován fotografický záznam zejména pro zpravodajské a reportážní účely Mendelovy univerzity v Brně, včetně jeho případného zveřejnění. Osoba, která bude pořizovat fotografie či záznam za Mendelovu univerzitu v Brně, bude označena a můžete jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachyceni. Vstupem do Auly Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno berete na vědomí, že jste byli na tuto skutečnost upozorněni. 

 

Studijní oddělení AF

Dokumenty
Organizace imatrikulací AF MENDELU dne 19. 10. 2018   DOCX
David Dozbaba -- 11. 10. 2018, 12:10

Aktuality pro NMgr. studium, zápisy do studia

Aktuality pro doktorské studium, zápisy do studia


Google+