Úvodní stránka / Studium / Studijní aktuality / Organizace úvodního dne do studia pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AF MENDELU

Studijní aktuality pro všechny typy studia

.:Organizace úvodního dne do studia pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AF MENDELU

ORGANIZACE ÚVODNÍHO DNE DO STUDIA
pro studenty 1. ročníku Bc. studia AF MENDELU


Pátek 21. 9. 2018
Budova Q, posluchárna Q01, rozdělení podle oborů


Harmonogram studijního oddělení a rozdělení podle oborů je nutné respektovat.
Dostavte se v přesně stanovenou hodinu.


Q01: 8:00–10:30


obory:

 • Agrobyznys
 • Agroekologie
 • Odpadové hospodářství v prezenční i kombinované formě studia
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Všeobecné zemědělství v prezenční i kombinované formě studia

program:

 • 8:00 Zahájení
 • 8:30 Úvodní slovo děkana
 • 8:45 Informace o studiu, Poradenské centrum – proděkan pro vzdělávací
  činnost a akreditace
 • 9:15 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit,
  knihovna, KB – proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 9:45 Školení UIS - integrátor fakulty
 • 10:30 Ukončení

Q01: 11:30–14:00


obory:

 • Fytotechnika
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika

program:

 • 11:30 Zahájení
 • 12:00 Úvodní slovo děkana
 • 12:15 Informace o studiu, Poradenské centrum – proděkan pro vzdělávací činnost a přijímací řízení
 • 12:45 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, KB – proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 13:15 Školení UIS - integrátor fakulty
 • 14:00 Ukončení

Studentům prezenční formy studia budou po předložení OP při zahájení v předsálí posluchárny předány ISIC karty.

Studentům kombinované formy studia budou po předložení OP při zahájení v předsálí posluchárny předány průkazy studenta. Po ukončení programu Úvodního dne pokračují studenti kombinované formy ve výuce, která bude zahájena v 12:00 hodin dle stanoveného rozvrhu.

Studijní oddělení AF bude po dobu celého dne uzavřeno. Potvrzení a další studijní záležitosti budou řešeny se studijními referentkami v úředních hodinách v týdnu od 24. 9. 2018.


Úvod do studia paralelně probíhá s akcí organizovanou studentskými spolky s názvem „Prvákoviny MENDELU“. Jelikož kapacita posluchárny Q 01 je omezená, do registrace akce „Prvákoviny MENDELU“ na https://goo.gl/forms/cGwAWTOm5Xl0syFa2 označte čas účasti úvodu do studia podle harmonogramu studijního oddělení AF.

Dokumenty
Organizace úvodního dne do studia pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AF MENDELU   PDF

 

Aktuality pro Bc. studium, zápisy do studia

Aktuality pro NMgr. studium, zápisy do studia

Aktuality pro doktorské studium, zápisy do studia


Google+