Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Vědecká rada / Členové

Předseda

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta

Členové

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Proděkan - Provozně ekonomická fakulta

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav biologie rostlin (AF)

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Akademický pracovník - docent - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav technologie potravin (AF)

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)

prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Koordinátor projektu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Ing. Radomil Měřínský
Ředitel podniku - Ředitelství a správa, ekonomický úsek (ŽAB ŠZP)

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Externí členové

Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání, poradenství

Ministerstvo zemědělství

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.

ředitel Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Radmila Grmelová, CSc.

Pozemkový úřad Brno-venkov

Ministerstvo zemědělství

Ing. Milan Hrůza, Ph.D.

soukromý zemědělec a společník v H-FARM s. r. o.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

ředitel

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

doc. Ing. Peter Ondrišík, Ph.D.

děkan FAPZ

SPU Nitra

Ing. Vratislav Psota, CSc.

vedoucí Analytické zkušební laboratoře

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Sladařský ústav Brno

Ing. Marek Světlík, Ph.D.

ředitel

Biofarma Hostěrádky s.r.o.

Ing. Jindřich Šnejdrla

ředitel, AGROTECH, spol. s r. o., Poličná

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

děkan

Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

děkan

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

děkanka

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Tajemnice VR

Ing. Lucie Melišová
+420 545 133 388
lucie.melisova@mendelu.cz


Google+