Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Vědecká rada / Členové

Předseda

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta

Členové

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Proděkan - Provozně ekonomická fakulta

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Akademický pracovník - docent - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav technologie potravin (AF)

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Koordinátor projektu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Ing. Radomil Měřínský
Ředitel podniku - Ředitelství a správa, ekonomický úsek (ŽAB ŠZP)
Vedoucí pracoviště - Ředitelství a správa, ekonomický úsek (ŽAB ŠZP)
Ředitel - Školní zemědělský podnik Žabčice

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav biologie rostlin (AF)

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Externí členové

Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání, poradenství

Ministerstvo zemědělství

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.

ředitel Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Radmila Grmelová, CSc.

Pozemkový úřad Brno-venkov

Ministerstvo zemědělství

Ing. Milan Hrůza, Ph.D.

soukromý zemědělec a společník v H-FARM s. r. o.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

doc. Dr. Ing. Josef Kučera

ředitel

Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

ředitel

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

doc. Ing. Peter Ondrišík, Ph.D.

děkan FAPZ

SPU Nitra

Ing. Vratislav Psota, CSc.

vedoucí Analytické zkušební laboratoře

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Sladařský ústav Brno

Ing. Marek Světlík, Ph.D.

ředitel

Biofarma Hostěrádky s.r.o.

prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

děkan

Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

děkanka

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Tajemnice VR

Ing. Lucie Melišová, Ph.D.
+420 545 133 388
lucie.melisova@mendelu.cz


Google+