Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Poradní orgány / Kolegium děkana

Kolegium děkana

předseda

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 102
BA03N4022 (C4.22)
pavel.ryant@mendelu.cz

tajemník

Ing. Šárka Kvizdová
Tajemnice fakulty - Děkanát AF (AF)
Tajemnice - Agronomická fakulta
+420 545 133 006
BA03N3038 (C3.38)
sarka.kvizdova@mendelu.cz

člen

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 322
BA01N3097 (A334)
radim.cerkal@mendelu.cz

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
+420 545 133 327
BA08N2004 (J2.04)
martin.fajman@mendelu.cz

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1095 (A1.95)
daniel.falta@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Akademický pracovník - docent - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
+420 545 133 155
BA01N4096 (A4.96)
zdenek.havlicek@mendelu.cz

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
+420 545 133 270, +420 606 805 124 (mobil), +420 778 881 458 (mobil)
BA27N1050 (M1.50)
jan.mares@mendelu.cz


Google+