Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Disciplinární komise

Předseda

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

Členové

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
+420 545 133 327
BA08N2004 (J2.04)
martin.fajman@mendelu.cz

Ing. Martina Müllerová
P 29 01  Chemie a technologie potravin (AF)
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů, 3. ročník
xmulle15@node.mendelu.cz

Bc. Alexandra Polášková
N 41 06  Zemědělská specializace (AF)
Magisterský navazující typ studia, prezenční forma
Agroekologie, 2. ročník / 4. semestr studia
xpolask6@node.mendelu.cz

Disciplinární řád

Ke stažení zde


Google+