Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Akademický senát

Předseda

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Člen ekonomické komise
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Místopředseda

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Ing. Stanislav Navrátil
Student
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Tajemník

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
člen ekonomické komise
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Členové

Ing. Jiří Antošovský
student
Akademický pracovník - asistent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Ing. Jiří Jandák, CSc.
Člen ekonomické komise
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Bc. David Jeník
Člen ekonomické komise, student

Tomáš Krajíček
student

Ing. Zuzana Lacková
student
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav chemie a biochemie (AF)

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Člen ekonomické komise
Akademický pracovník - profesor - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav technologie potravin (AF)

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Člen ekonomické komise
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Ing. Magdalena Přibilová
student
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Ing. Lenka Urbánková, DiS.
student
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav biologie rostlin (AF)

doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chemie a biochemie (AF)

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Člen ekonomické komise
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Google+