Úvodní stránka / Fakulta / Organizační struktura / Děkanát / Refererát public relations

Refererát public relations

Ing. Dagmar Dvořáková
Sekretářka - Děkanát AF (AF)
Sekretariát - Agronomická fakulta
Sekretariát - Děkanát AF (AF)
+420 545 133 002
BA03N1038 (C1.38)
dagmar.zlatohlavkova@mendelu.cz, dagmar.dvorakova.daf@mendelu.cz

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1095 (A1.95)
daniel.falta@mendelu.cz


Google+