Úvodní stránka / Fakulta / IP kat. B

IP kat. B

Aktuální soutěž - výzva k podávání projektů IP kat. B s termínem realizace 1. 1. - 31. 12. 2018

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015dodatkem č. 1 ,17/201518/2015dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 9. 6. 2017 - předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 10. 6. - 31. 7. 2017 - hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 1. - 30. 8. 2017 - vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2017 - předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. strategie a kvality (OSK)
 • Do 31. 10. 2017 - zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže


Soutěž 2016 s termínem realizace 1. 1. - 31. 12. 2017

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015dodatkem č. 1 ,17/201518/2015dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 31. 5. 2016 - předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 1. 6. - 29. 7. 2016 - hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 30. 7. - 30. 8. 2016 - vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2016 - předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2016 - zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže


Soutěž 2015 s termínem realizace 1. 1. - 31. 12. 2016

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora č. 9/2015, 17/201518/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 30. 6. 2015 - předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail  cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Ing. Dagmar Dvořákové).
 • 1. 7. - 15. 8. 2015 - hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 16.  8. - 30. 8. 2015 - vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2015 - předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2015 - zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže


Google+