Úvodní stránka / Fakulta / Informace o fakultě / Prezentace fakulty / Polní dny 2010 / Polní den "Slunečník" 2010

Polní den "Slunečník" 2010

Pozvánka na 2. ročník polního dne "Slunečník" do Žabčic na Moravě (akce již proběhla)

Dne 7. září 2010 se na pokusných pozemcích Školního zemědělského podniku v Žabčicích uskutečnila přehlídka polních pokusů s kukuřicí a slunečnicí. Letos druhý ročník "Slunečníku" pořádala společnost Syngenta Seeds ve spolupráci s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Pro účastníky polního dne byl přípraven bohatý odborný a zábavný program. Také počasí se po delší době vydařilo, dokonce i sluníčko svítilo, což přispělo k dobré náladě všech přítomných.

Celý program moderoval známý bavič a moderátor Marek Dobrodinský. Při zahájení nechyběli zástupci Agronomické fakulty (proděkan doc. Severa, prof. Křen a Ing. Smutný), které přítomné přivítali a seznámili je s připraveným programem. Za společnost Syngenta Seeds vystoupil Ing. Sýkora, který představil šlechtitelský program společnosti.

Po zahájení následovala přehlídka odrůd kukuřice a slunečnice rozšířená o pesticidní pokusy, v nichž byly prezentovány různé kombinace herbicidů v kukuřici a použití insekticidních mořidel. Kromě toho se přítomní měli možnost seznámit s výsledky z minulé pokusné sezóny přímo na poli formou posterových sdělení. Dalším bodem programu byla přednáška prof. Křena zaměřená na problematiku zakládání porostů a ekonomiku pěstování obilnin. Přednáška probíhala ve stanu umístěném uprostřed polní pokusné stanice, vedle meteostanice. Právě v tomto areálu probíhala neformální diskuse o průběhu letošního počasí s Ing. Brotanem z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie. Toto stanoviště MENDELU bylo doplněno postery dalších pracovníků ústavu zaměřené na problematiku pěstování obilnin a zvláště pak kukuřice v podmínkách suché lokality Žabčic.

Po skončení této, více pedagogicky zaměřené, části polního dne, pokračoval program formou praktických ukázek různých minimalizačních způsobů zpracování půdy a předseťové přípravy půdy. Tato část byla zajištěna formou P+L, s. r. o.

Tímto bodem byl ukončen dopolední odborný program a všichni přítomní mohli pokračovat v diskusi u oběda, který byl v italském stylu. Je nutno říci, že byl skutečně bohatý, co se týče pestrosti nabízených chodů, tak i samotné chuti. V italském stylu se pokračovalo i dále, a to módní show modelů "Nina Ricci". Celý program byl doplněn písničkami známé italské skupiny Ricchi a Poveri, protentokrát v podání Marka Dobrodinského a spol.

Celá akce se po všech stránkách vydařila. Díky slunnému dni bylo možné využít i dalších atrakcí, které byly připraveny. Tou byla střelba z luku, flobertky či winchestrovky. Každopádně na účastnících bylo vidět, že se dobře baví.

V průběhu akce se prezentovala také samotná Mendelova univerzita v Brně, především Agronomická fakulta, formou stanu s propagačními materiály o možnostech studia na naší univerzitě. Závěrem lze říci, že polní den Slunečník navštívilo cca 250 účastníků z velké části z řad agronomů a širší odborné veřejnosti, především z regionu jižní Moravy. Ti se mohli vzájemně podělit o zkušenosti a získat cenné informace přímo v terénu. Je třeba poděkovat všem pracovníkům Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, kteří připravili nejen pokusy, ale i odborný program, v němž byly výsledky a závěry výzkumu předloženy zemědělské praxi. Tento kontakt je velmi cenný, neboť zpětná vazba vede k zamyšlení nad prováděným výzkumem a často je inspirací pro výzkumné úkoly do budoucna. Poděkování patří též firmě Syngenta Seeds, díky níž byl zajištěn zábavný program a občerstvení, které přispělo k pohodě všech zúčastněných.

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. , Ústav agrosystémů a bioklimatologie, AF MEDNELU

Fotogalerie z minulého ročníku (2009)

Fotogalerie


Google+