Úvodní stránka / Další služby / Zaměstnanci / Odbory

ZO VOS AF MENDELU v Brně

Vítejte na stránkách Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Organizační struktura

Výbor VOS AF Mendelu

Jméno Funkce Ústav Telefon
Mareček Jan, prof.Ing.DrSc. předseda zemědělské.,potrav. a environ. tech. 2306
Pöschl M., prof.RNDr. CSc. 1. místopředseda molekulární embryol. a radiobiologie 3294
Janečková L.,Ing. 2. místopředseda Komise sportovní pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 3130
Pospíšilová H. hospodář osobní oddělení 5109
Kaplanová S. jednatel chovu a šlechtění zvířat 3223
Ryant P., doc.Ing.Ph.D. komise kulturní agrochemie,půdoznalství, mikrob. a výživy rostlin 3102
Schönová I., Ing. komise kulturní děkanát 3003
Filípek J., doc.Ing.CSc. BOZP základů tech. a aut.dopr. 2123
Přikryl František Referent pro informace zemědělské.,potrav. a environ. tech. 2370
Revizní komise:
Hrdlička P.,doc.RNDr. CSc. předseda chemie a biochemie 3282
Borkovcová M., doc.Ing. Ph.D. člen zoologie, rybářství, hydrobiol. a včelařství 3356
Mareš J.,doc.Dr.Ing. člen zoologie, rybářství, hydrobiol. a včelařství 3270

Seznam úsekových důvěrníků

291 - Anežka Michlová 228 - doc.Ing. Josef Filípek, CSc.
221 - Renata Pospíšilová, Ing. Eva Uhlířová 234 - Ivana Kučínská
215 - Michaela Tichá 222 - Mgr. Marta Kohoutková
211 - Eliška Jašková 227 - Libuše Černá
239 - Gabriela Smejkalová 224 - Jaroslava Marešová, Irena Burešová
235 - Eliška Dračková 989 - Hana Pospíšilová
225 - Jan Smetana 217 - Hana Kolářová
223 - Zdeňka Vysloužilová 554 - Ing. Magdalena Tvrzníková
219 - Ing. Lucie Janečková

Důležité dokumenty

Zápisy ze schůzí výboru ZO VOS AF

Odkazy


Google+